مجریان آواپایپ

ما گروه خدماتی آواپایپ از زیر مجموعه های شرکت آوا لوله ایرانیان از جنس شما و همسو با شماییم همانطور که مطلع هستین صنف ما سالهاست که مورد بی توجهی و بی مهری بازار کار خود و حتی اتحادیه خود قرار گرفته و علی رغم اینکه اجرای مهمترین بخش تاسیسات یک ساختمان در دستان ماست ولی متاسفانه از کوچکترین سهم درآمد صنعت ساختمان سازی و حتی مزایای اتحادیه نیز بی بهره‌ایم لذا بر آن شدیم که با گردآوری همکاران عزیزمان در یک گروه منسجم و هدفمند با بهره گیری و مشارکت اعضا و با حمایت شرکت آوا لوله ایرانیان خودمان به رفع دغدغه هایمان بپردازیم.

هدف ما تشكيل اتحادیه مستقل مجریان لوله اتصالات به جهت سازماندهی کردن مجریان لوله اتصالات اصفهان برای جلوگیری از نرخ شکنی و پیشگیری از فعالیت افراد غیر متخصص در این حوزه و تشویق، تعامل، همکاری و مشارکت با یکدیگر جهت درآمد بیشتر و بهبود شرایط معیشتی کنونی وآینده است.

  •  تشكيل جلسات همفکری و راهکاریابی اعضا 
  • تشکیل همایش‌های آموزشی مرتبط با صنف 
  • تشکیل تعاونی تهیه کالاهای مرتبط با صنف
  •  تشکیل کمپین‌های تفریحی گروهی
  • هماهنگی با کارخانه های مرتبط جهت بازدید گروه و کسب اطلاعات به روز مرتبط با صنف
  •  قرارداد با ارگان‌های تفریحی و خدماتی جهت بهره مندی اعضا از تخفیفات جمعی
  •  هر اقدام دیگری که موجب آسایش خانواده هایمان گردد 

جهت اطلاع از برنامه های آینده

گروه خدماتی آوا پایپ فرم زیر را تکمیل نمایید